Úvod Aktuality MODERNIZACE MOSTU ev....

Aktuality

fotografie_6_klíč.jpg

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Objem: 76,727 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: probíhá