Úvod Aktuality Revitalizace...

Aktuality

Investor: Obec Čížkovice
Doba plnění: cca 02/2015 - 08/2015
Objem prací: 5,593 mil Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Projekt řeší demolici zbytků stávajícího oplocení a zřízení nového oplocení v zámeckém parku Čížkovice. Součástí realizace je rovněž demolice torza stávající vjezdové brány včetně zděných pilířů, vyzdění nových pilířů a osazení nové kované brány. Sadové úpravy, oprava komunikací, ohradních zdí a propustků.