Úvod Činnosti

Obory činnosti spol. Raeder & Falge s.r.o.

1. Pozemní stavby

 • Novostavby a rekonstrukce průmyslových objektů, bytových a rodinných domů
 • Snížení energetické náročnosti objektů
 • Novostavby, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí
 • Reference z oblasti pozemních staveb

 


 

2. Kolejové stavby

 • Údržba, rekonstrukce a novostavby železničního svršku kolejových drah a jeřábových drah
 • Zřízení staveb souvisejících s kolejištěm - např. přejezdové úpravy, rampy, nástupiště, apod.
 • Reference z oblasti kolejových staveb

 


 

3. Provozování drah

 • Provozování drah - vleček dle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. včetně souvisejících činností
 • Zajištění úředního povolení a zpracování vnitřních předpisů k provozování dráhy
 • Provádění prohlídek a měření součástí dráhy dle vyhlášky č. 177/1995 Sb.

 


 

4. Dopravní stavby a mosty

 


 

5. Komunikace, cyklostezky a železniční přejezdy

 


 

6. Vodohospodářské stavby

  


 

7. Ocelové konstrukce

Při výrobě ocelových konstrukcí používáme nejrůznější, materiály co do jakosti, velikosti i profilu. Pracujeme s hutním materiálem, s hutními profily z konstrukčních ocelí, ale i s nerezovou ocelí či slitinami hliníku. Jsme schopni je strojně dělit, opracovávat, svařovat, povrchově ošetřovat.

 

Zajišťujeme výrobu a montáž:

 • stavebních zámečnických prvků
 • ocelových konstrukcí
 • schodišť a zábradlí
 • ochranných mříží a plotů
 • křídlových i posuvných bran
 • atypických výrobků a obrobků z oceli

 

Certifikát   Certifikát   Certifikát   

 

Středisko ocelové konstrukce má svou výrobní provozovnu v Libochovicích, kde realizují vlastní výrobu ocelových konstrukcí i variabilní malosériovou kovovýrobu. Výroba konstrukcí probíhá dle požadavků evropské normy ČSN EN 1090-2.

 

  

Svařování

 

Naši kvalifikovaní svářeči pracují metodou elektrického obloukového svařování balenou elektrodou MMA, obloukového svařování v ochranné atmosféře MIG/MAG, obloukového svařování wolframovou elektrodou TIG, kyslíko-acetylenového svařování plamenem. Jakost a kvalita svařování je sledována v souladu s normou ČSN EN ISO 3834.

 

Používáme vlastní svařovací agregáty od světových výrobců (Migatronic, Lorch).

 

Akreditovaný certifikační orgán č. 3148, DOM - ZO 13, s r.o. Česká Třebová, ověřil v naší společnosti zavedený systém kvality procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 i procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2+A1:2012.

 

Společnost Alfico s.r.o. obdržela certifikát č. ZCV-13-114/C01.

 

 

Atypické konstrukce

 

V rámci výroby ocelových konstrukcí a kovovýroby provádíme i kusovou atypickou výrobu dle individuálních návrhů zákazníka. Příklady našich realizací tohoto druhu jsou umístěny ve fotogalerii, např. bleskosvod, opásání zásobníku, atypická zábradlí či oplocení.

 

Reference z oblasti ocelových konstrukcí