Úvod Výrobní divize...

Výrobní divize Kolejové stavby

Ředitel Divize kolejových a jeřábových staveb:

Jaroslav Tuček
e-mail: tucek@raeder-falge.cz
mobil: +420 602 173 357
telefon: +420 474 774 503

   
     

Ekonom divize:

Martina Kostelníková
e-mail: kostelnikova@raeder-falge.cz
mobil: +420 606 650 239
telefon: +420 474 774 502

   
     

Oddělení přípravy staveb

   
Rozpočtář:

Ing. Vladimíra Linková
e-mail: linkova@raeder-falge.cz
mobil: +420 724 505 753

  Příprava stavby:

Daniela Řehořová
e-mail: rehorova@raeder-falge.cz
mobil: +420 720 979 701

     

Provozní středisko

   
Rekonstrukce a novostavby:

Roman Kratochvíl (hl. stavbyvedoucí)
e-mail: kratochvil@raeder-falge.cz
mobil: +420 602 554 187

 

Správa a údržba kolejišť:

Robert Příhoda (hl. stavbyvedoucí)
mobil: +420 602 108 078

 

     
Údržba kolejiště - lokalita Lovosice:

Bc. Jan Pavel (traťmistr)
e-mail: jan.pavel@raeder-falge.cz
mobil: +420 721 658 027

  Údržba kolejiště - lokalita Litvínov, Kralupy:

Jiří Kalina (traťmistr)
e-mail: jiri.kalina@raeder-falge.cz
mobil: +420 606 631 107

     

Diagnostika kolejišť:

Patrik Řičánek
e-mail: ricanek@raeder-falge.cz
mobil: +420 602 265 564

 

Revize traťových kolejí:

Fiedler Jan, DiS.
e-mail: fiedler@raeder-falge.cz  
mobil: +420 725 777 831