PŘÍPOJKA VTL PLYNU

PŘÍPOJKA VTL PLYNU

Objednatel: Teplárna Otrokovice a.s.
Doba plnění: 04/2016 - 11/2016
Objem prací: 20,000 mil. Kč bez DPH