Úvod Naše stavby Dopravní stavby a mosty UZEL PLZEŇ, 1. STAVBA...

UZEL PLZEŇ, 1. STAVBA – PŘESTAVBA PRAŽSKÉHO ZHLAVÍ

UZEL PLZEŇ, 1. STAVBA – PŘESTAVBA PRAŽSKÉHO ZHLAVÍ

Objednatel: SKANSKA a. s.
Doba plnění: 03/2015 - 04/2017
Objem prací: 84,518 mil. Kč bez DPH

 

Stavební objekt Objem v Kč bez DPH
ŽST Plzeň hl. n., ostrovní nástupiště č. 2 5 316 143,23
ŽST Plzeň hl. n., ostrovní nástupiště č. 3 6 340 814,42
Železniční most v km 102,909 trati Plzeň – Cheb 41 716 799,14
Železniční most v km 102,909 trati Plzeň – Cheb, výstup k AT Šumavská  7 268 987,36
Železniční most v km 103,052 (ev. km 109,663) trati Praha - Plzeň 10 205 513,30
Opěrné zdi v oblasti ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží - sever 1 907 094,43
Opěrné zdi v Ostruhové ulici 10 791 603,44
ŽST Plzeň hl. n., rekonstrukce zastřešení nástupiště č. 2 – patky 239 650,44
ŽST Plzeň hl. n., rekonstrukce zastřešení nástupiště č. 3 – patky 138 065,28

Železniční most v km 349,112 trati Plzeň – Cheb
(ev. km 109,697 trati Praha – Plzeň) – zabezpečení podchodu)

593 238,31