Výstavba plochy technologií válcovaného betonu

Výstavba plochy technologií válcovaného betonu

Objednatel: Bombardier Transportation CZ, Česká Lípa
Doba plnění: 03/2018
Objem prací: 1.3 mil. Kč bez DPH