KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE 4 VÝHYBKOVÝCH JEDNOTEK VČETNĚ PŘÍPOJNÝCH POLÍ A DVOJITÉ KOLEJOVÉ SPOJKY

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE 4 VÝHYBKOVÝCH JEDNOTEK VČETNĚ PŘÍPOJNÝCH POLÍ  A DVOJITÉ KOLEJOVÉ SPOJKY

Objednatel: Lovochemie a. s.
Doba plnění: 06/2017 - 11/2017
Objem prací: 6,3 mil. Kč bez DPH