Odstranění povodňových škod v roce 2002 v přístavech Mělník, Ústí nad Labem a Děčín (KS)

Odstranění povodňových škod v roce 2002 v přístavech Mělník, Ústí nad Labem a Děčín (KS)

Investor: České přístavy, a.s. Praha
Doba plnění: 03/2008 - 06/2008
Objem: 26 mil. Kč

 

Charakteristika stavby: Rekonstrukce povrchů poškozených při povodni panelových ploch, živičných ploch, odvodnění, oprava osvětlení. Součástí stavby byla také rekonstrukce kolejiště,očištění od povodních od nánosů, zřízení nového kolejového lože, zřízení komunikace v koleji živičným krytem, oprava geometrické polohy koleje a rekonstrukce přejezdu.