Úvod Naše stavby Kolejové stavby Optimalizace trati...

Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice - Č.Budějovice

Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice - Č.Budějovice

Investor: ČD - SŽDC s.p. Praha
Objednatel: SKANSKA DS a.s., Brno
Doba plnění: 05/2008 - 10/2008
Objem: 19,8 mil. Kč

 

Charakteristika stavby: V úseku železniční stanice Včelná - Rožnov byla provedena sanace železničního spodku na trase procházející členitým terénem v zářezu v délce cca 1,5 km a s tím související generální rekonstrukce umělých staveb (10-ti železničních propustů), realizace povrchového a podpovrchového odvodnění a opěrných zdí z gabionů.