REKONSTRUKCE RIGELSKÉHO TUNELU NA TRATI LIBEREC - ČERNOUSY

REKONSTRUKCE RIGELSKÉHO TUNELU NA TRATI LIBEREC - ČERNOUSY

Objednatel: ctb a. s.
Doba plnění: 09/2015 - 11/2015
Objem prací: 3,3 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Výměna mostnic včetně pochozích plechů v celé délce mostu.