REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ „VLEČKA“ UNIPETROL DOPRAVA A. S.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ „VLEČKA“ UNIPETROL DOPRAVA A. S.

Objednatel: UNIPETROL DOPRAVA A. S. Litvínov
Doba plnění: 01/2017 - 07/2017
Objem prací: 19.300 mil. Kč bez DPH