Rozšíření kolejiště vlečky včetně stavebních úprav stávajícího kolejiště

Rozšíření kolejiště vlečky včetně stavebních úprav stávajícího kolejiště

Investor: Lovochemie, a.s.
Doba plnění: 09/2008 - 02/2009
Objem: 62 mil. Kč

 

Charakteristika stavby: Rozšíření kolejiště vlečky a v návaznosti úprava stávajícího kolejiště včetně železničních přejezdů.