ZPROVOZNĚNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI PLZEŇ – CHEB PO NEHODOVÉUDÁLOSTI, V MÍSTĚ VÝSTAVBY SILNIČNÍHO OBCHVATU IIÚ230 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZPROVOZNĚNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI PLZEŇ – CHEB PO NEHODOVÉUDÁLOSTI, V MÍSTĚ VÝSTAVBY SILNIČNÍHO OBCHVATU IIÚ230 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Objednatel: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE
Doba plnění: 28. 7. 2019 - 15. 8. 2019