Úvod Naše stavby Ocelové konstrukce

Naše stavby

Hala G, G1

Hala G, G1
Místo: Bombardier Transportation CR a.s., Česká Lípa
Popis: Výroba a montáž ocelové konstrukce haly G a nástavby haly G1, D+M trapézových plechů, dodávka jeřábové dráhy a pracovních plošin.
Realizace: 02/2013 - 06/2013  více informací

Demontáž ocelových konstrukcí LAV1

Demontáž ocelových konstrukcí LAV1
Místo: Lovochemie, a.s.
Popis: Demontáž ocelových konstrukcí nevyužívané technologie LAV1, výroba a montáž nové ocelové lávky pro potrubí a kabeláž. Výroba a montáž ocelového přístřešku čerpadla, PKO ocelových konstrukcí, tepelná izolace zásobní nádrže a nového potrubí.
Realizace: 12/2012 více informací

Potrubí odsávání emisí na NPK

Potrubí odsávání emisí na NPK
Místo: Lovochemie, a.s.
Popis: Dodávka a montáž nového plastového potrubí pro odsávání emisí ve výrobně NPK, zaústění do stávajících vedení. Nerezové kotvící prvky.
Realizace: 12/2012 více informací

Úprava parovodu

Úprava parovodu
Místo: Vodní dílo Mšeno
Popis: Výroba a montáž ocelových prvků podpěr parovodu DN500/200.
Realizace: 12/2012 více informací

Demontáž kulových zásobníků amoniaku

Demontáž kulových zásobníků amoniaku
Místo: Lovochemie, a.s.
Popis: Demontáž kulových nádrží A a B na čpavek.
Realizace: 10/2012 - 11/2012 více informací

Konstrukce bleskosvodu

Konstrukce bleskosvodu
Místo: Vlastislav
Popis: Výroba a montáž atypické konstrukce bleskosvodu vetknuté mezi dřevěné sloupy.
Realizace: 09/2012 více informací

Ocelové konstrukce a potrubí čpavkové vody...

Ocelové konstrukce a potrubí čpavkové vody nádrže amoniaku A
Místo: Lovochemie, a.s.
Popis: Výroba a montáž potrubních mostů, potrubí čpavkové vody nádrže A, ocelová zábradlí, žebříky.
Realizace: 06/2012 - 11/2012 více informací

Oprava obslužných plošin chladícího bubnu na LV

Oprava obslužných plošin chladícího bubnu na LV
Místo: Lovochemie, a.s.
Popis: Dodávka ocelových konstrukcí, oprava základových patek, dodávka pásového dopravníku, oprava elektroinstalace.
Realizace: 06/2012 - 08/2012 více informací

Oprava zastřešení chladícího bubnu LV

Oprava zastřešení chladícího bubnu LV
Místo: Lovochemie, a.s.
Popis: Výroba a montáž ocelových vazníků včetně protikorozní ochrany, montáž nové střešní krytiny, klempířské prvky.
Realizace: 06/2012 - 07/2012 více informací

Ocelové konstrukce pro estakádu kolejové vlečky

Ocelové konstrukce pro estakádu kolejové vlečky
Místo: Lovochemie, a.s.
Popis: Dodávka a montáž nosných konzol, ocelových roštů, pochůzných lávek se zábradlím a nástupních schodišť.
Realizace: 06/2012 - 07/2012 více informací
Stránkování: 1
2
3