MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ STANICE ČESKÁ LÍPA

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ STANICE ČESKÁ LÍPA

Objednatel: SKANSKA a. s.
Doba plnění: 12/2015 - 05/2017
Objem prací: 92 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby:

  • výstavba nové odbavovací haly a rekonstrukce stávající,
  • novostavba podchodu pro cestující,
  • komplexní rekonstrukce dvou přilehlých železničních mostů.