REKONSTRUKCE LÉKAŘSKÉHO DOMU POKRATICKÁ, LITOMĚŘICE

REKONSTRUKCE LÉKAŘSKÉHO DOMU POKRATICKÁ, LITOMĚŘICE

Objednatel: HHH2015 Plus, družstvo, Brno
Doba plnění: 02/2018 - 06/2018
Objem prací: 11,991 mil. Kč bez DPH