VÝSTAVBA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ SEVEROČESKÉHO KRAJE, TEPLICE

VÝSTAVBA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ SEVEROČESKÉHO KRAJE, TEPLICE

Objednatel: B BRAUN
Doba plnění: 11/2018 - 07/2019
Objem prací: 70,844 mil. Kč bez DPH