ZŘÍZENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU – NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z. – STAVEBNÍ ČÁST

ZŘÍZENÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU – NEMOCNICE CHOMUTOV, O. Z. – STAVEBNÍ ČÁST

Objednatel: Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem
Doba plnění: 02/2018 - 07/2018
Objem prací: 29,508 mil. Kč bez DPH