Barchovický potok, definitivní zajištění stability břehu, ř. km 1,45 - 1,50 a ř. km 1,50 - 1,55

Barchovický potok, definitivní zajištění stability břehu, ř. km 1,45 - 1,50 a ř. km 1,50 - 1,55

Objednatel: PROFISTAV Litomyšl a.s.
Doba plnění: 04/2015 - 08/2015
Objem prací: 3, 468 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Výstavba opěrné železobetonové zdi pro zajištění objektu RD po povodních v r. 2013 v obci Barchovice. Železobetonová opěrná zeď v prostoru koryta Barchovického potoka, žulový obklad. Následná nástavba opěrné zdi z betonových bloků sloužící jako oplocení objektu.

 

Součástí stavby je rovněž statické zajištění přilehlého objektu RD pomocí mikropilot STATICAL.