ČOV Česká Bělá

ČOV Česká Bělá

Investor: ČOV Česká Bělá
Termín realizace: 10/2012 - 05/2013
Objem: 4,884 mil. Kč

 

Charakteristika stavby: Dodávka monolitických konstrukcí čerpací stanice, dešťové zdrže, biologické jednotky, měrného objektu, kalojemu. Provedení komunikací, oplocení a výstavba provozní budovy. Objekty vznikají v prostoru zaváženého rybníka, v blízkosti potoka pod úrovní spodních vod.