Labe, opevnění koryta, ř. km 739,960 – 740,110 a ř. km 865,00 – 865,20

Labe, opevnění koryta, ř. km 739,960 – 740,110 a ř. km 865,00 – 865,20

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové 
Doba plnění: 06/2014 - 10/2014
Objem prací: 4 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Zemní práce v korytě - prostor nad a pod hrází "Hégr" Děčín, těžba a odvoz sedimentu z prostoru koryta, výstavba nové příčné hráze z lomového kamene.

 

Břehy koryta vodního toku Labe v podjezí VD jez Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – oprava břehové dlažby na obou březích.