Úvod Naše stavby Vodohospodářské stavby Odkanalizování obcí...

Odkanalizování obcí Skalsko, Kovánec, Kováň a Krásná Ves

Odkanalizování obcí Skalsko, Kovánec, Kováň a Krásná Ves

Objednatel: GEOSAN GROUP a.s.
Doba plnění: 05/2015 - 10/2015
Objem prací: 15,200 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Realizace objektu čistírny odpadních vod a kompletního systému splaškové kanalizace včetně domovních přípojek. Čistírna odpadních vod je prováděna pro obce Skalsko, Kovánec, Kováň a Krásná Ves.

 

Stavba je prováděna ve složitých geologických podmínkách Kováneckého údolí a v těsné blízkosti Strenického potoka.