Rozšíření BČOV PREOL

Objednatel: PREOL, a. s., Lovosice 
Doba plnění: 03/2014 - 08/2014
Objem prací: 4,465 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Rozšíření biologické čistírny odpadních vod.