Úvod Naše stavby Vodohospodářské stavby Sanace podzemních vod...

Sanace podzemních vod - kontaminační mrak č. 11 (bloky 87, 88 a 98) - Fáze II - výstavba plošné sanace UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov

Sanace podzemních vod - kontaminační mrak č. 11 (bloky 87, 88 a 98) - Fáze II - výstavba plošné sanace UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov

Objednatel: PROFISTAV Litomyšl, a. s. 
Doba plnění: 05/2014 - 11/2014
Objem prací: 8,5 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Provedení mělkých výkopů pro kabelové a trubní rozvody, zpevněné plochy, protlaky pod kolejištěm a překopy komunikací. Dále pak o realizaci šachtic pro ochranu zhlaví stávajících vrtů včetně úpravy jejich těsnění. Po uložení trubních a elektorozvodů pak provedení zapískování, zacihlování a zpětné zasypání výkopů.