VLTAVA, ZDRŽ MIŘEJOVICE – KRALUPY, Ř. KM 21,5 – 22,0, KONCENTRAČNÍ HRÁZ – REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ

VLTAVA, ZDRŽ MIŘEJOVICE – KRALUPY, Ř. KM 21,5 – 22,0, KONCENTRAČNÍ HRÁZ – REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ

Objednatel: Povodí Vltavy s. p., Praha 5
Doba plnění: 04/2016 - 10/2016
Objem prací: 9,924 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění