ZKT Hustířanka - Dubenec II.

ZKT Hustířanka - Dubenec II.

Investor: Povodí Labe, státní podnik
Termín realizace: 01/2013 - 06/2013
Objem: 2,683 mil. Kč

 

Charakteristika stavby: Zajištění stability poškozených částí koryta na dvou úsecích, kde docházelo k výrazné břehové i dnové erozi a k ohrožení stability okolních nemovitostí.