Zkušební web - Novinky http://www.raeder-falge.cz/ Kanál pro odběr novinek ze stránek Zkušební web cs Prodej recyklátu http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/prodej-recyklatu/ Kontakt: Ing. Bažant (tel.: 606 070 952) Wed, 02 Nov 2011 10:45:00 +0100 Realizace nového projektu http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/realizace-noveho-projektu/ Realizujeme projekt "Slaďování rodiny a kariéry a rovné příležitosti ve společensky odpovědné firmě", reg. č.CZ.1.04/3.4.04/76.00293, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Fri, 17 Feb 2012 10:17:00 +0100 Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a. s. http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/ekologizace-energetickeho-zdroje-v-lovochemii-a-s/ Objednatel: CENTROPROJEKT GROUP, A. S.
Doba plnění: probíhá
Objem prací: 8,7mil. Kč bez DPH
Wed, 11 Dec 2013 09:23:00 +0100
Finanční úřad pro Pardubický kraj - stavební úpravy administrativní budovy http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/financni-urad-pro-pardubicky-kraj-stavebni-upravy-administrativni-budovy/ Objednatel: Generální finanční ředitelství Praha
Doba plnění: 09/2013 - 12/2014
Objem prací: 26,822 mil. Kč bez DPH
Wed, 11 Dec 2013 09:23:00 +0100
Sanace podzemních vod http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/sanace-podzemnich-vod/  

Objednatel: DEKONTA, a. s.
Doba plnění: 12/2013 - probíhá
Objem prací: 19,999 mil. Kč bez DPH Wed, 11 Dec 2013 09:24:00 +0100 Lovochemie Lovosice - sklad kusového vápence, komunikace a inženýrské sítě http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/lovochemie-lovosice-sklad-kusoveho-vapence-komunikace-a-inzenyrske-site/ Objednatel: Lovochemie, a. s.
Doba plnění: 08/2013 - probíhá
Objem prací: 27 mil. Kč bez DPH
Wed, 11 Dec 2013 09:25:00 +0100
Obytný soubor Ořešín - řadové domy Buštěhrad http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/obytny-soubor-oresin-radove-domy-bustehrad/ Objednatel: Project Development s. r. o.
Objem prací: 65,4 mil. Kč bez DPH
Thu, 10 Jul 2014 11:07:00 +0200
Revitalizace zámeckého parku v obci Čížkovice http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/revitalizace-zameckeho-parku-v-obci-cizkovice/ Investor: Obec Čížkovice
Doba plnění: cca 02/2015 - 08/2015
Objem prací: 5,593 mil Kč bez DPH
Wed, 28 Jan 2015 06:03:00 +0100
Novostavba rodinného domu - hrubá stavba v Pitkovicích http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/novostavba-rodinneho-domu-hruba-stavba-v-pitkovicich/ Investor: soukromá osoba
Doba plnění: probíhá
Objem prací: 5,5 mil Kč bez DPH
Wed, 28 Jan 2015 06:06:00 +0100
Zbraslav http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/zbraslav/ Investor: soukromá osoba
Doba plnění: 09/2014 - probíhá
Objem prací: 16,82 mil Kč bez DPH
Wed, 28 Jan 2015 06:08:00 +0100
Ekologizace kontejnerového terminálu a úprava vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. stavba a 2. stavba http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/ekologizace-kontejneroveho-terminalu-a-uprava-vleckovych-koleji-v-pristavu-melnik-1-stavba-a-2-stavba/ Objednatel: SKANSKA
Termín plnění: 04/2015 – probíhá
Tue, 17 Mar 2015 12:56:00 +0100
Revitalizace ulice Kmochova, Zvonařova - Lovosice, Holoubkov http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/revitalizace-ulice-kmochova-zvonarova-lovosice-holoubkov/ Doba plnění: 07/2014 - probíhá

Charakteristika prací: Rekonstrukce povrchů chodníků a komunikací, rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a parkové úpravy ploch. Wed, 18 Mar 2015 12:56:00 +0100 Výstavba bytového domu s názvem JARIN - C http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/vystavba-bytoveho-domu-s-nazvem-jarin-c/ Objednatel: BERTURA Industry a. s.

Doba plnění: 08/2015 - probíhá

Charakteristika stavby: Výstavba bytového domu včetně přípojek IS, HTÚ a sadových úprav v kat. ú. Praha - Újezd. Mon, 24 Aug 2015 14:52:00 +0200 Stavební úpravy budovy Vinohradská http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/stavebni-upravy-budovy-vinohradska/ Objednatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství

Doba plnění: 08/2015 - probíhá

Charakteristika stavby: Provedení stavebních úprav objektu ÚzP pro Prahu 2 - Vinohradská 2488/49. Mon, 24 Aug 2015 14:51:00 +0200 Úprava nástupiště ŽST Třebušice a ŽST Kyjice http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/uprava-nastupiste-zst-trebusice-a-zst-kyjice/ Objednatel: STRABAG Rail a. s., Ústí nad Labem
Doba plnění: od 09/2015
Mon, 24 Aug 2015 15:11:00 +0200
Odstranění propadů traťové rychlosti Stará Paka – Malá Skála, stavební objekty – Most v ev. km 90,579, Most v ev. km 102,106 a Most v ev. km 109,292 http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/odstraneni-propadu-tratove-rychlosti-stara-paka-mala-skala-stavebni-objekty-most-v-ev-km-90579-most-v-ev-km-102106-a-most-v-ev-km-109292/ Objednatel: SANEX CZ s. r. o. Děčín
Doba plnění: 07/2015 - probíhá
Mon, 24 Aug 2015 14:45:00 +0200
Rodinný dům, lokalita Malá Pachmanka - Nebušice (old) http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/rodinny-dum-lokalita-mala-pachmanka-nebusice-old/ Objednatel: IMOS group s.r.o.
Doba plnění: 08/2015 - probíhá
Tue, 15 Sep 2015 14:16:00 +0200
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví opěrné zdi v Ostruhové ulici - kompletní realizace zdi http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/uzel-plzen-1-stavba-prestavba-prazskeho-zhlavi-operne-zdi-v-ostruhove-ulici-kompletni-realizace-zdi/ Objednatel: ČESKÉ PŘÍSTAVY, a. s.
Doba plnění: 08/2015 - dosud
Thu, 22 Oct 2015 09:45:00 +0200
Rodinný dům, lokalita Malá Pachmanka - Nebušice http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/rodinny-dum-lokalita-mala-pachmanka-nebusice/ Objednatel: IMOS group s.r.o.
Doba plnění: 08/2015 - probíhá
Tue, 15 Sep 2015 14:17:00 +0200
VLTAVA, ZDRŽ MIŘEJOVICE – KRALUPY, Ř. KM 21,5 – 22,0, KONCENTRAČNÍ HRÁZ – REKONSTUKCE OPEVNĚNÍ http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/vltava-zdrz-mirejovice-kralupy-r-km-215-220-koncentracni-hraz-rekonstukce-opevneni/ Objednatel: Povodí Vltavy s. p., Praha 5
Doba plnění: 04/2016 - dosud
Mon, 30 May 2016 18:53:00 +0200
VTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA – NAPOJENÍ TEPLÁRNY OTROKOVICE A. S. NA DISTRIBUČNÍ PLYNÁRENSKOU SOUSTAVU http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/vtl-plynovodni-pripojka-napojeni-teplarny-otrokovice-a-s-na-distribucni-plynarenskou-soustavu/ Objednatel: Teplárna Otrokovice a. s.
Doba plnění: 04/2016 - dosud
Mon, 30 May 2016 15:35:00 +0200
MODERNIZACE ŽST ČESKÁ LÍPA http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/modernizace-zst-ceska-lipa/ Objednatel: SKANSKA a. s.
Doba plnění: 12/2015 - dosud
Mon, 30 May 2016 15:02:00 +0200
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI PRAHA – DOBŘÍŠ A VRANÉ - ČERČANY http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/odstraneni-propadu-rychlosti-na-trati-praha-dobris-a-vrane-cercany/ Objednatel: STRABAG Rail a. s.
Doba plnění: 09/2015 - dosud
Mon, 30 May 2016 14:08:00 +0200
REVITALIZACE TRATI PRAHA – VRANÉ NAD VLTAVOU - ČERČANY http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/revitalizace-trati-praha-vrane-nad-vltavou-cercany/ Objednatel: STRABAG Rail a. s.
Doba plnění: 10/2015 - dosud
Mon, 30 May 2016 14:50:00 +0200
REKONSTRUKCE MOSTŮ A PROPUSTKŮ – TRAŤOVÝ ÚSEK OSTROV NAD OSLAVOU - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/rekonstrukce-mostu-a-propustku-tratovy-usek-ostrov-nad-oslavou-zdar-nad-sazavou/ Objednatel: SKANSKA a. s.
Doba plnění: 4/2016 - dosud
Wed, 31 Aug 2016 16:37:00 +0200
Montáž kolejového svršku http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/montaz-kolejoveho-svrsku/ Investor: Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.
Objednatel: OHL ŽS, a. s.

 

Název akce: Montáž kolejového svršku jednotlivých lodí včetně napojení na stávající kolejový svršek v exteriéru vozovny. Thu, 22 Sep 2016 10:08:00 +0200 REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ / VLEČKA UNIPETROL DOPRAVA, S. E. O. http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/rekonstrukce-zeleznicnich-mostu-vlecka-unipetrol-doprava-s-e-o/ Objednatel: UNIPETROL RPA, s. r. o.

Doba plnění: probíhá Mon, 22 May 2017 09:49:00 +0200 STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU C, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A. S., NEMOCNICE CHOMUTOV O. Z. – PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/stavebni-upravy-pavilonu-c-krajska-zdravotni-a-s-nemocnice-chomutov-o-z-pracoviste-magneticke-rezonance/ Objednatel: Krajská zdravotní, a. s. se sídlem v Ústí nad Labem (S45/16)
Doba plnění: 11/2016 - PROBÍHÁ

 

Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU C, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A. S., NEMOCNICE CHOMUTOV O. Z. – PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE Mon, 12 Jun 2017 14:18:00 +0200 KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ROZVODNY VČETNĚ JEJÍ PŘÍSTAVBY A STAVEB SOUVISEJÍCÍCH http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/kompletni-rekonstrukce-rozvodny-vcetne-jeji-pristavby-a-staveb-souvisejicich/ Objednatel: UNIPETROL RPA LITVÍNOV, S. R. O.
Termín: do 15. 9. 2017
Objem prací: 65 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby:

  • monolitické založení kabelových mostů,
  • rekonstrukce velína,
  • výstavba protivýbuchové stěny,
  • zpevněné plochy a komunikace. 
Tue, 18 Jul 2017 11:28:00 +0200
NOVOSTAVBA MOSTU PŘES VODOTEČ V NOVÉM KNÍNĚ http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/novostavba-mostu-pres-vodotec-v-novem-knine/ NOVOSTAVBA MOSTU PŘES VODOTEČ V NOVÉM KNÍNĚ Fri, 13 Oct 2017 09:14:00 +0200 HRADEŠÍNSKÁ REZIDENCE http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/hradesinska-rezidence/ Objednatel: A. K. F. PROJEKT, a. s., Praha
Doba plnění: 08/2017 - PROBÍHÁ
Objem prací: 149 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Novostavba bytového domu. Wed, 20 Dec 2017 13:13:00 +0100 HRADEŠÍNSKÁ REZIDENCE - VÝVOJ http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/hradesinska-rezidence-vyvoj/ Objednatel: A. K. F. PROJEKT, a. s., Praha
Doba plnění: 08/2017 - PROBÍHÁ
Objem prací: 149 mil. Kč bez DPH

 

Charakteristika stavby: Novostavba bytového domu. Fri, 09 Feb 2018 14:19:00 +0100 EPCE - PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ HALY http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/epce-pristavba-vyrobni-haly/ Objednatel: ELECTRIC POWERSTEERING COMPONENTS EUROPE s. r. o.
Doba plnění: 01/2018 - probíhá
Objem prací: 38,265 mil. Kč bez DPH
Mon, 23 Apr 2018 00:23:00 +0200
Rekonstrukce záchytného systému (vany) koleje 69, část II. http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/rekonstrukce-zachytneho-systemu-vany-koleje-69-cast-ii/ Objednatel: UNIPETROL RPA
Doba plnění: 02/2018 - probíhá

  Mon, 23 Jul 2018 15:07:00 +0200 TĚŽKÉ STŘEDNÍ OPRAVY VÝHYBKOVÝCH ZHLAVÍ A KOLEJÍ VE SPOLANĚ NERATOVICE http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/tezke-stredni-opravy-vyhybkovych-zhlavi-a-koleji-ve-spolane-neratovice/ Objednatel: SPOLANA s. r. o. Neratovice
Doba plnění: probíhá
Fri, 06 Sep 2019 10:30:00 +0200
SILNIČNÍ OBCHVAT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, NOVOSTAVBA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU NA TRATI PLZEŇ - CHEB http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/silnicni-obchvat-marianske-lazne-novostavba-zeleznicniho-mostu-na-trati-plzen-cheb/ Objednatel: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE
Doba plnění: Probíhá
Fri, 06 Sep 2019 10:31:00 +0200
ZPROVOZNĚNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI PLZEŇ – CHEB PO NEHODOVÉUDÁLOSTI, V MÍSTĚ VÝSTAVBY SILNIČNÍHO OBCHVATU IIÚ230 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/zprovozneni-zeleznicni-trati-plzen-cheb-po-nehodoveudalosti-v-miste-vystavby-silnicniho-obchvatu-iiu230-marianske-lazne/ Objednatel: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE
Doba plnění: 28. 7. 2019 - 15. 8. 2019
Fri, 06 Sep 2019 10:46:00 +0200
MODERNIZACE MOSTU ev. č. 209 - 011b u NOVÉHO SEDLA PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/modernizace-mostu-ev-c-209-011b-u-noveho-sedla-pres-zeleznicni-trat/ Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Objem: 76,727 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: probíhá
Tue, 02 Jun 2020 14:50:00 +0200
Rekonstrukce mostu v k. ú. Všemina http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/rekonstrukce-mostu-v-k-u-vsemina/ Objednatel: Obec Všemina
Objem: 3,690 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: probíhá
Thu, 11 Jun 2020 23:06:00 +0200
Most M1 na místní komunikaci v obci Velké Albrechtice http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/most-m1-na-mistni-komunikaci-v-obci-velke-albrechtice/ Objednatel: Obec Velké Albrechtice
Objem: 8,740 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: probíhá
Thu, 11 Jun 2020 23:09:00 +0200
Lávka pro pěší, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/lavka-pro-pesi-svata-katerina-u-svateho-mikulase/ Objednatel: Obec Svatý Mikuláš
Objem: 6,662 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: probíhá
Thu, 11 Jun 2020 23:12:00 +0200
NOVOSTAVBA LÁVKY PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU http://www.raeder-falge.cz/uvodni-stranka/uvod/novostavba-lavky-pro-pesi-pres-kolejiste-nadrazi-v-chebu/ Objednatel: Město Cheb
Objem: 98,780 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: probíhá
Mon, 15 Feb 2021 15:19:00 +0100