Raeder & Falge spol. s r. o.

 

Pozemní stavby


Více informací naleznete v sekci Reference - Pozemní stavby

 

Kolejové stavby


Více informací naleznete v sekci Reference - Kolejové stavby

 


Dopravní stavby a mosty


Více informací naleznete v sekci Reference - Dopravní stavby a mosty

 

Vodohospodářské stavby


Více informací naleznete v sekci Reference - Vodohospodářské stavby

 


Banner

Název projektu: Podnikové vzdělávání R&F
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005261
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019

 

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.